to read Gerard's adventures, click an instax photo

Praise the Lourd

Gerard bumped into Lourd de Veyra over at Route 196 one Saturday night...

Over bottles of San Mig Light, Lourd said, "Mukang mahaba-habang inuman ito." A man of many words, they talked about a lot of things: kung ano ang suwabe at mabango, kung paano nagbu-buhol ang utak, ang mga alaala ni Batman at kung bakit sa tingin niya may radio active parts ang sago. Gerard was left ZOMG-fied and said this:
ANAK NG ANDROID!

No comments:

Post a Comment